Uwaga rybacy poszkodowani przez suszę!

Rybacy

Piątek 28 września 2018 r. jest ostatnim dniem, w którym biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od rybaków ubiegających się o pomoc w związku z tegoroczną suszą. Do wczoraj wpłynęło 439 wniosków na łączną kwotę 9,5 mln zł.

Wysokość wsparcia dla rybaków prowadzących chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin dotkniętych suszą wynosi 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. 

Dla rolników termin składania wniosków o pomoc klęskową, niezależnie od wielkości szkód w uprawach, został wydłużony do końca października.

Do ARiMR wpłynęło do wczoraj ponad 82,8 tys. wniosków na łączną kwotę blisko 514,8  mln zł. Biura Powiatowe Agencji wydały 6,5 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej wysokości ponad 37,4 mln zł. Ponad 3,6 rolników otrzymało już płatności na łączną kwotę 23,3 mln zł.

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Tam, gdzie szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma ubezpieczonej minimum połowy powierzchni upraw.

Formularz wniosku - otwórz. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód w uprawach. 

Data wprowadzenia: 28.09.2018
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2018 19:38