Uwaga!!! Dostawcy "Programu dla szkół"

Zdjęcie:AdobeStock

czerwiec 19, 2020

Uwaga!!! Dostawcy „Programu dla szkół”

Obowiązuje od 19.06.2020 r.

Mając na uwadze opublikowane w dniu 18.06.2020 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana dalej: Agencją) informuje, iż produkty, które znajdują się na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. będących w posiadaniu KOWR należy przekazać do dnia 26.06.2020 r.:

  1. w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, z którymi zatwierdzony Dostawca posiada zawartą umowę, celem udostępnienia ich dzieciom obecnym w placówce,
  2. w drugiej kolejności do jednostek, wskazanych w pkt. 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości produktów na dostawy do czynnych placówek oświatowych.

Jednocześnie Dostawca zobowiązany jest równocześnie skontaktować się z przedstawicielami pozostałych jednostek, wskazanych w pkt. 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i kolejnych komunikatach, celem natychmiastowego rozdysponowania produktów pozostających na stanach magazynowych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r., które dotychczas nie zostały rozdysponowane.

WARUNKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ASORTYMENTU PRODUKTÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DLA SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Agencja uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość WARUNKOWEGO zakupu przez Dostawców produktów celem realizacji dostaw tylko i wyłącznie do szkół podstawowych, w ramach zawartej umowy, w przypadku, gdy Dostawcy rozdysponowali już produkty będące na stanie magazynowym wg stanu na dzień 13.03.2020 r. lub gdy takich produktów nie posiadali.

Brak możliwości dodatkowego zakupu produktów celem rozdysponowania ich do jednostek wskazanych w pkt. 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż wysokość wsparcia będzie rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 9 Wytycznych dla dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

Prosimy wszystkich Dostawców o pilny kontakt z czynnymi placówkami oświatowymi, innymi jednostkami wskazanymi w pkt. 4 Wytycznych z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. oraz KOWR w celu ustalenia rozdysponowania produktów do dnia 26.06.2020 r. i sprawnego zakończenia realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

Data wprowadzenia: 23.06.2020
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 14:30