ARiMR przypomina, że tylko do 31 lipca br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia za wycofane z rynku owoce.

Zakaz wjazdu - embargo rosyjskie

Tylko do 31 lipca producenci mają czas na złożenie wniosków o przyznanie wsparcia, za wycofane z rynku owoce. Wnioski o przyznanie wsparcia oraz Informację o dostawach (bezpłatna  dystrybucja/inne przeznaczenie) należy składać do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Ostateczny termin przeprowadzenia operacji wycofania owoców z rynku, minął 30 czerwca.

przejdź

Data wprowadzenia: 02.07.2018
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2018 09:56