Finisz naboru na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - wstępne dane

Współpraca. Zdjęcie: AdobeStock

Zdjęcie: AdobeStock

12 maja minął termin ubiegania się o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami należało złożyć do Centrali ARiMR, a o dotrzymaniu terminu decydowała data ich wpłynięcia. Zatem tylko dokumenty, które trafiły do Centrali ARiMR do 12 maja będą podlegały ocenie. Z wstępnych informacji wynika, że złożono ok. 200 wniosków o pomoc.

Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Ma to pozytywnie wpływać na lokalny rozwój gospodarczy oraz utrzymywanie ścisłych związków geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami zajmującymi się przetwórstwem.

O to wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna na rzecz innowacji (EPI). W jej skład wchodzić powinno co najmniej 5 rolników. Musi ona posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, np. jako spółka cywilna. Wymaga się także, aby grupa EPI identyfikowała się numerem w krajowym systemie ewidencji producentów.

Pomoc dla grupy ma charakter ryczałtowy i wynosi 325 tys. zł, jeżeli w ramach realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. budowy lub remontu (z modernizacją) obiektów lub infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji czy pokrycia kosztów bieżących.

Wnioski o przyznanie wsparcia z niezbędną dokumentacją przyjmowała Centrala ARiMR. Można było złożyć je osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wnioski można jeszcze składać do końca dani (12 maja) w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP. Data wpływu wniosku do Centrali ARiMR uznawana jest bowiem za dzień jego złożenia.

Więcej informacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Data wprowadzenia: 12.05.2021
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2021 17:09