Świętokrzyskie: Prezes ARiMR z wizytą w Kielcach

Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

Dyrektor OR13 Józef Cepil udziela wywiadu lokalnym mediom

Dyrektor OR13 Józef Cepil udziela wywiadu lokalnym mediom

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

Pamiątkowe zdjęcie grupowe z Prezes Marią Fajger

Pamiątkowe zdjęcie grupowe z Prezes Marią Fajger

6 lipca 2018 roku siedzibę Świętokrzyskiego OR ARiMR w Kielcach odwiedziła Prezes ARiMR - Maria Fajger. Głównym celem wizyty było powołanie dotychczasowego zastępcy dyrektora Józefa Cepila na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego OR.

Wizyta Pani Prezes była doskonałą okazją do zorganizowania spotkania z kierownictwem oddziału, które przerodziło się w swoistą naradę roboczą utrzymaną w miłej i serdecznej atmosferze choć nie brakowało w jej trakcie swoistej burzy mózgów. Poruszano zagadnienia począwszy od tzw. embargo, poprzez suszę, tematy związane z ewnioskiem aż po kwestie dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników. Pani Prezes znalazła również czas dla przedstawicieli lokalnych mediów, którzy dopytywali głównie o działania ARiMR dotyczące klęski suszy.

Data wprowadzenia: 12.07.2018
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 14:17