Spotkanie z sektorem bankowym w ARiMR

Zastępca Prezesa ARiMR - Krzysztof Szymborski wita przybyłych na spotkanie przedstawicieli banków

Zastępca Prezesa ARiMR - Krzysztof Szymborski wita przybyłych na spotkanie przedstawicieli banków

Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego - Anna Król krótko podsumowała dotychczasową współpracę z bankami

Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego - Anna Król krótko podsumowała dotychczasową współpracę z bankami

Od lewej: Arkadiusz Lewicki ? Dyrektor w ZBP, Sylwia Sidoruk-Gruchała ?Specjalista w Departamencie Finansów w MRiRW, Aleksandra Szelągowska - Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW, Jerzy Bańka ? Wiceprezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Szymborski - Zastępca Prezesa ARiMR, Anna Król - Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego

Od lewej: Arkadiusz Lewicki - Dyrektor w ZBP, Sylwia Sidoruk-Gruchała - Specjalista w Departamencie Finansów w MRiRW, Aleksandra Szelągowska - Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW, Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Szymborski - Zastępca Prezesa ARiMR, Anna Król - Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Od lewej: Anna Król - Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego, Bożena Polak ? Zastępca Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego, Anna Mierzejewska ? Naczelnik w DWK, Lech Urban - Naczelnik w DWK

Od lewej: Anna Król - Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego, Bożena Polak - Zastępca Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego, Anna Mierzejewska - Naczelnik w DWK, Lech Urban - Naczelnik w DWK

Lech Urban przedstawia prezentację na temat "Kredyty preferencyjne- efekty w 2017 roku oraz plany na 2018r.

Lech Urban przedstawia prezentację na temat "Kredyty preferencyjne- efekty w 2017 roku oraz plany na 2018r".

Aleksandra Szelągowska - Dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW

Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich krótko o współpracy banków z ARiMR

20 grudnia 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się kolejne z cyklu spotkań z przedstawicielami sektora bankowego poświęcone wzajemnej współpracy przy realizacji pomocy dla producentów rolnych udzielanej przez Agencję ze środków krajowych. W spotkaniu udział wzięli Krzysztof Szymborski - Zastępca Prezesa ARiMR, Aleksandra Szelągowska - Dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich, Arkadiusz Lewicki - Dyrektor w ZBP oraz przedstawiciele banków współpracujących z ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych i banków zainteresowanych podjęciem współpracy. Organizatorem spotkania był Departament Wsparcia Krajowego w ARiMR na czele z Dyrektorem - Anną Król.

Podstawowym obszarem współpracy Banków i ARiMR od wielu lat są kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania. Koniec roku skłania do podsumowania dotychczasowych działań, więc podczas spotkania w pierwszej kolejności omówiono efekty finansowe i merytoryczne współpracy w zakresie kredytów preferencyjnych w 2017r. Od początku funkcjonowania kredytów preferencyjnych, tj. od 1994 r. i do końca listopada 2017 r. banki współpracujące z Agencją zawarły blisko 6 mln umów kredytów inwestycyjnych i obrotowych, w tym "klęskowych", z rolnikami i innymi podmiotami działającymi w obszarze rolnictwa, na łączną kwotę ponad 119 mld złotych. W 2017 r. udzielono około 4 tys. kredytów preferencyjnych w łącznej kwocie około 0,9 mld złotych. Na 2018 r. Agencja zabezpieczy środki na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w wysokości 3 mld zł, a na akcję kredytową dla kredytów klęskowych w wysokości 1 mld zł.

Ponadto, podczas spotkania przedstawiono zmiany w zasadach udzielania kredytów i w umowach o współpracy, a także dyskutowano o planach na przyszłość, w tym o nowych technologiach w systemach informatycznych obsługujących kredyty preferencyjne. Spotkanie pozwoliło zacieśnić trójstronną współpracę pomiędzy Agencją, Bankami i MRiRW oraz nakreślić perspektywy działań na 2018 r.

Wzajemna wymiana doświadczeń dotyczących kredytów preferencyjnych i spojrzenie na tą problematykę z różnych stron - Agencji i Banków, do których bezpośrednio zgłaszają się rolnicy poszukujący kredytów, pozwala zidentyfikować obszary, które można udoskonalić, a także rozwiązywać wiele problemów. Dlatego współpraca w formule cyklicznych spotkań jest wysoko oceniana zarówno przez środowisko bankowe jak i Agencję. Planuje się kontynuację takich spotkań w przyszłości.

Data wprowadzenia: 22.12.2017
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2018 16:40