Śląsk: Obrona Węgierskiej Górki

Zdjęcie

1 września 2019 roku miała miejsce patriotyczna uroczystość – 80-ta rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 76-ta rocznica stracenia Partyzantów w Żabnicy oraz 73-ta rocznica stracenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.  
Uroczystość odbyła się pod Schronem Bojowym Wędrowiec. W tym dniu zebrani goście godnie upamiętnili wydarzenia z pierwszych dni kampanii wrześniowej. 
Wydarzenie to objęte zostało Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wojewody Śląskiego.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod budynku Urzędu  Gminy pod fort. Na miejscu po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi, Wójt Gminy gorąco powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Obrońców Węgierskiej Górki. Po niej miał miejsce program artystyczny przygotowany przez dzieci z SP w Węgierskiej Górce.
Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji reprezentowali               
Z-ca Dyrektora Śląskiego Oddziału ARiMR – Dawid Zamora oraz Kierownik Biura Powiatowego w Żywcu – Józef Stopka, którzy złożyli wieniec pod tablicą pamiątkową.
Orkiestra  Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza uświetniała całe wydarzenie.

 

 

Data wprowadzenia: 06.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2019 16:14