Śląskie: Szkolenie i warsztaty terenowe z zakresu pomiarów GNSS

Szkolenie terenowe z zakresu pomiarów GNSS

Warsztaty terenowe z zakresu pomiarów GNSS

Szkolenie dla pracowników

Szkolenie dla pracowników

W dniu 8 kwietnia 2019r. w Śląskim Oddziale Regionalnym  w Częstochowie odbyło się Szkolenie  dla pracowników Izb Administracji Skarbowej z zakresu pomiarów GNSS w kontroli terenowej. Przekaz informacji z ramienia Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych nadzorował Dyrektor Stanisław Sas,  uczestniczyło  24 przedstawicieli administracji skarbowej z Katowic, Kielc, Krakowa, Opola, Rzeszowa, Wrocławia.

Szkolenie w części teoretycznej prowadził Pan Łukasz Ligęza Główny Specjalista Wydziału do Spraw Kontroli Terenowych Biura Kontroli na Miejscu. Pierwsza część dotyczyła zapoznania się z zestawem pomiarowym oraz aplikacjami współpracującymi ze sprzętem pomiarowym inspektora terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie pracownicy Wydziału do Spraw Kontroli Terenowe poprowadzili  część praktyczną, która odbyła się w terenie w celu pomiaru działek rolnych z uwzględnieniem kodów pokontrolnych ARiMR.

Data wprowadzenia: 15.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2019 17:14