Śląskie: Konferencja rolna w Mikołowie

Konferencja rolna w Mikołowie

Konferencja rolna w Mikołowie

Konferencja rolna w Mikołowie

Konferencja rolna w Mikołowie

24 kwietnia 2019 roku, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uczestniczyli w konferencji rolnej „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” zorganizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną oraz plany Rządu RP w zakresie nowych perspektyw finansowania rolnictwa przedstawił Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentował Dawid Zamora Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Kierownicy Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniał o trwającej kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 r. Zachęcał do jak najszybszego składania wniosków za pomocą aplikacji eWniosekPlus, ponieważ kto nie zdąży złożyć wniosku do 15 maja będzie miał obniżone należne dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wśród wielu tematów budzących zainteresowanie rolników, została omówiona bieżąca obsługa wniosków złożonych w 2018 roku z poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D). Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, minister przedstawił doraźnie wdrożone działanie wspomagające, polegające na przekazaniu odpowiednich puli wniosków pomiędzy Oddziałami Regionalnymi oraz przedstawił uzasadnienie decyzji w zakresie zmiany ostatecznego terminu zakończenia obsługi wniosków aktualnie wyznaczonego na dzień 18 sierpnia 2019 roku.

Minister Ryszard Zarudzki, omówił również wybrane nadchodzące nabory wniosków oraz opracowane korzystne zmiany dla poddziałań premiowych: Premie dla młodych rolników; Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Na zakończenie minister przedstawił zakres trwających prac, dotyczących tworzenia nowych ram programów pomocowych po 2020 roku.

Data wprowadzenia: 02.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2019 16:59