Regionalne obchody 25-lecia ARiMR na Pomorzu

17 maja 2019 r., na Zamku w Gniewie odbyły się regionalne obchody 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organizowane przez Pomorski Oddział Regionalny ARiMR.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy Zamkowej. Uroczystości w sali konferencyjnej otworzył Pan Karol Narloch, dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

– Wiemy, że ręce rolników to ręce spracowane. Dzięki wsparciu przekazywanemu przez ARiMR dzisiaj te ręce są mniej spracowane. Jestem zaszczycony, że jestem częścią Agencji, która unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie w województwie pomorskim. Dyrektor Narloch podziękował również za pracę swoim współpracownikom i pracownikom biur powiatowych.

W obchodach wzięła udział Pani Maria Fajger, prezes ARiMR, która w swoim wystąpieniu podkreślała rolę ARiMR i pracowników Agencji w rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich – W tak wielkiej instytucji jak ARiMR najważniejsi są ludzie. Pracujemy w trzypoziomowej strukturze: biura powiatowe, oddziały regionalne oraz centrala, 75 proc. naszych pracowników pracuje od ponad 10 lat, zatem działalność Agencji opieramy o doświadczenie naszej kadry. Bez pracy tych ludzi nie moglibyśmy mówić o coraz nowocześniejszym rolnictwie.

Pani Prezes podkreśliła również, że w ostatnich latach wzrasta zakres pomocy udzielanej poszkodowanym rolnikom z budżetu państwa, np. w wyniku suszy – to kwota ponad 2 mld zł. Maria Fajger przypomniała również o wdrożonej z sukcesem aplikacji eWniosekPlus, dzięki której rolnicy składają wnioski o dopłaty bezpośrednie przez internet. Swoje wystąpienie Pani Prezes zakończyła mocnym akcentem – Przyszliśmy służyć rolnikom, mówimy o tym wyraźnie.

Podczas obchodów wskazywano na szczególną – na Pomorzu – rolę środków przekazywanych przez ARiMR, dzięki którym stale unowocześniane jest rybołówstwo morskie i śródlądowe. Naocznym tego dowodem są inwestycje w kutry, nabrzeża, porty i całą infrastrukturę portową czy połowową. Na ten cel Agencja przeznaczyła na Pomorzu przez ostatnie 25 lat ponad 1,2 mld zł.

W ramach dopłat bezpośrednich rolnicy otrzymali z kolei ponad 8,5 mld zł, a na modernizację gospodarstw rolnych 662 mln zł. Wsparcie dla przetwórstwa żywności wyniosło 310 mln zł, wkład Agencji w rozwój agroturystyki na Pomorzu to kolejne 60 mln zł, a pomoc dla grup producentów 51 mln zł. Ogółem na rozwój Pomorza ARiMR przeznaczyła 16 mld zł.

Pomoc rolnikom udzielana przez Pomorski Oddział Regionalny ARiMR nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie zaangażowanie i profesjonalizm jego pracowników. Doceniając ich wkład w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich na Pomorzu otrzymali oni odznaczenia honorowe i serdeczne gratulacje od Pani Prezes Fajger. Uhonorowani zostali:

- Pani Beata Bielińska,
- Pan Bogdan Łastówka,
- Pani Lucyna Laser,
- Pan Łukasz Korcz-Lewandowski,
- Pani Monika Dziedzic,
- Pani Małgorzata Wilk.

Dyrektor Narloch wręczając kwiaty Pani Prezes dziękował jej za odważne decyzje, jakie podejmuje kierując pracami Agencji. W uroczystościach wzięli również udział parlamentarzyści, wicewojewoda, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rolniczych oraz duchowni. Dyrektorzy oddziałów regionalnych ARiMR obecni na obchodach gratulowali Dyrektorowi Pomorskiego Oddziału i życzyli dalszych sukcesów.

Data wprowadzenia: 16.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019 10:01