Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

pieniądze.

28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 

1.     Jednolita płatność obszarowa

459,19   

zł/ha

2.     Płatność za zazielenienie

308,18   

zł/ha

3.     Płatność dla młodego rolnika

175,62   

zł/ha

4.     Płatność dodatkowa

178,01   

zł/ha

5.     Płatność do bydła

293,04   

zł/szt.

6.     Płatność do krów

373,70   

zł/szt.

7.     Płatność do owiec

101,39   

zł/szt.

8.     Płatność do kóz

54,78   

zł/szt.

9.     Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)

721,04   

zł/ha

10.  Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)

360,52   

zł/ha

11.  Płatność do roślin pastewnych

438,71   

zł/ha

12.  Płatność do chmielu

2129,87   

zł/ha

13.  Płatność do ziemniaków skrobiowych

1065,89   

zł/ha

14.  Płatność do buraków cukrowych

1495,63   

zł/ha

15.  Płatność do pomidorów

3320,78   

zł/ha

16.  Płatność do truskawek

1054,35   

zł/ha

17.  Płatność do lnu

486,12   

zł/ha

18.  Płatność do konopi włóknistych

235,26   

zł/ha

19.  Płatność do tytoniu - Virginia

3,50   

zł/kg

20.  Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

2,46   

zł/kg

 

 

 

Data wprowadzenia: 01.10.2018
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2018 15:17