Prezes ARiMR zatwierdził wykaz ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca"

Logo PROW 2014 - 2020

Prezes ARiMR w dniu 15 maja 2019 r. zatwierdził Wykaz ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Wykaz ekspertów będzie aktualizowany na bieżąco do czasu zakończenia oceny dokumentów aplikacyjnych złożonych w naborze kandydatów na ekspertów, którego termin upływa 31 maja 2019 r.

Data wprowadzenia: 16.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019 18:32