Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR

Młody las. Zdjęcie Fotolia

Zdjęcie Fotolia

Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych Agencji do
31 lipca 2019 r.
Złożone wnioski zostaną poddane ocenie, a 1 października zostanie podana do publicznej wiadomości lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Wsparcie wypłacane jest w trzech etapach. Pierwszy - wsparcie na zalesienie, to jednorazowa płatność, która ma zrekompensować koszty sadzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Przez pięć lat rolnik otrzymuje również premię pielęgnacyjną, a przez 12 lat premię zalesieniową.

Więcej informacji

 

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków

Audycje w Programie 1 Polskiego Radia

Wsparcie na posadzenie lasu:

Inne audycje w 16 Rozgłośniach Regionalnych

Data wprowadzenia: 04.07.2019
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2019 09:39