Ponad tysiąc wniosków na inwestycje w ochronę wód przed azotanami

Zdjęcie: ARiMR

1101 wniosków na łączną kwotę ponad 86 mln zł wpłynęło do ARiMR  w zakończonym 28 stycznia naborze wniosków o wsparcie finansowe „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” realizowane w ramach  PROW 2014-2020.

Liczba wniosków może się jeszcze zmienić, bo rolnicy mieli możliwość dostarczenia dokumentów do oddziałów regionalnych Agencji za pośrednictwem poczty. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach: podlaskim - 228, wielkopolskim – 188, mazowieckim – 158 i warmińsko-mazurskim – 130.

Pomoc adresowana była do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy chcą  dostosować swoje gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek, czy też doposażyć je w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje i wynosi do: 60 proc. w przypadku młodego rolnika, 50 proc. dla   pozostałych rolników. Limit środków, jakie można otrzymać na jedno gospodarstwo to 100 tys. zł.    


Data wprowadzenia: 30.01.2020
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020 15:17