Wnioski o pomoc dla producentów tytoniu lub trzody chlewnej, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości podmiotu skupującego

Świnki

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentom tytoniu:

format PDF - otwórz
format edytowalny (excel) - otwórz
dodatkowa tabela do wniosku - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentom trzody chlewnej:

format PDF - otwórz
format edytowalny (excel) - otwórz

dodatkowa tabela do wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Od 14 do 25  stycznia 2019 r. producenci tytoniu lub producenci świń, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości podmiotu skupującego, mogą składać w wnioski o przyznanie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy.

O pomoc mogą starać się:

  • producenci rolni, którzy w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu, któremu ten tytoń lub te świnie zostały sprzedane przez producenta rolnego bezpośrednio albo za pośrednictwem grupy producentów w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, oraz
  • grupy producentów suszu tytoniowego utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, które w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymały zapłaty za sprzedany tytoń w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany.
Data wprowadzenia: 11.01.2019
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2019 14:33