Podlaski Oddział ARiMR uczcił Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Powiatowy Dzień Sołtysa 2020

Dyrektor POR ARiMR Waldemar Szczesny wraz z przybyłymi na spotkanie sołtysami z powiatu grajewskiego.

Występ zespołu ludowego "Kłosek" w Niećkowie.

Dyrektor POR ARiMR Waldemar Szczesny odczytuje list skierowany przez Prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego do Sołtysów.

Na zdjęciu: Andrzej Łojewski- Kierownik PT KRUS w Grajewie, Sławomir Ginel - Radny Powiatu Grajewskiego, Dariusz Koniecko- Dyrektor ZS w Niećkowie, Anna Maruszak- pracownik BP AR i MR w Grajewie, Waldemar Remfeld- Starosta Grajewski, Marta Ziemkiewicz- pracownik BP ARiMR w Grajewie, Waldemar Szczesny- Dyrektor POR ARiMR, Tomasz Krukowski- Kierownik BP ARiMR w Grajewie

11 marca br., w Zespole Szkół im Bolesława Podedwornego w Niećkowie w powiecie grajewskim odbyły się obchody Powiatowego Dnia Sołtysa.  Głównymi postaciami w tym dniu byli oczywiście Sołtysi z województwa podlaskiego z powiatu grajewskiego. Głównym organizatorem Obchodów był Starosta Grajewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Wicewojewoda Podlaski- Tomasz Madras, Dyrektor KOWR w Białymstoku- Jadwiga Zabielska oraz Dyrektor PODR- Wojciech Mojkowski. Również Podlaski OR ARiMR postanowił skorzystać z zaproszenia. Podlaski OR ARiMR reprezentował Dyrektor POR Waldemar Szczesny oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Grajewie. Dyrektor POR ARiMR Waldemar Szczesny podczas spotkania odczytał list skierowany do Sołtysów podpisany przez Prezesa ARiMR Tomasza Nowakowskiego.

Dyrektor POR ARiMR podziękował Sołtysom za codzienną pracę i poświęcenie na rzecz rozwoju podlaskich sołeckich wspólnot. Przybliżył również pokrótce bieżące  tematy i działania realizowane przez ARiMR. Była to niecodzienna okazja do podziękowań. a sołtysi przekonywali, że to funkcja, która daje wiele radości i satysfakcji. Podczas spotkania wręczono również Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na koniec spotkania odbyła się również część artystyczna, a w ślad za tym wystąpił Szkolny Zespół Ludowy „Kłosek”, który muzyką i śpiewem pięknie nakreślił walory naszego wspaniałego Podlasia. Jest to niesamowicie pozytywna grupa młodych ludzi, która ma ogromne zasługi dla kultywowania i promowania dziedzictwa kulturowego i religijnego Podlasia. Od 35 lat pieśnią i tańcem rozsławia kulturę Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Jak się okazuje nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie z tego cyklu, bo jak zapewnili sami organizatorzy tego spotkania, takie spotkania będą się odbywały cyklicznie.

Data wprowadzenia: 16.03.2020
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2020 12:40