Podlaski Oddział Regionalny świętuje 25-lecie ARiMR

14 czerwca 2019 r., w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyły się regionalne obchody 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organizowane przez Podlaski Oddział Regionalny ARiMR.

Uroczystości rozpoczęły się od posadzenia jubileuszowego dębu obok siedziby Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Nowej 2 w Łomży. Następnie uczestnicy obchodów wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze pw. Świętego Michała Archanioła, celebrowanej przez Bpa Stanisława Stefanka.

Galę w Sali Konferencyjnej PWSiP otworzył Wiesław Tadeusz Grzymała, dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR. – Dziękuję pracownikom za ich codzienną pracę, bez niej niemożliwe byłoby tak skuteczne wsparcie rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w regionie – podkreślał. – Najcenniejsi w ARiMR są ludzie. Codziennie do pracy staje 11 tys. osób. Jesteśmy największą agencją płatniczą, ale bez ludzi nic byśmy nie osiągnęli. Na ręce Pana Dyrektora składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom oddziału podlaskiego. – dodała Maria Fajger, prezes ARiMR. Prezes Agencji w swoim wystąpieniu podkreśliła m.in. sukcesy Agencji we wprowadzaniu narzędzi informatycznych – Aplikacja eWniosekPlus obsłużyła elektronicznie w ciągu roku ponad 1,3 mln ludzi. Wielu próbowało, wielu mówiło, my to zrobiliśmy. Co więcej, aplikacja umożliwiająca rolnikom składanie wniosków przez Internet została nagrodzona przez branże IT. Maria Fajger przedstawiając działalność Agencji w ostatnich 25 latach przypomniała o ponad 330 mld zł, które ARiMR przekazała na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w całym kraju. Na samym Podlasiu pomoc udzielona w ramach funduszy współfinansowanych z UE to ponad 22 mld zł.

Podczas obchodów wskazywano na fakt, iż dla Podlasia – regionu typowo rolniczego – środki przekazywane przez ARiMR mają szczególne znaczenie. Umożliwiają one nie tylko rozwój rolnictwa, ale również zwiększają jakość życia mieszkańców terenów wiejskich. Przypominano, że województwo podlaskie ma największy odsetek użytków zielonych spośród wszystkich województw w kraju – prawie 20 proc. Może też pochwalić największą obsadą bydła w Polsce – 95,7 szt./100 ha użytków rolnych przy średniej dla kraju 42 szt./100 ha.

W trakcie uroczystości zaprezentowano 25 lat działalności ARiMR na Podlasiu – województwo podlaskie zajmuje piąte miejsce w Polsce pod względem wysokości pomocy współfinansowanej z UE wypłaconej rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich. Z samych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego korzysta co roku na Podlasiu ok. 81 tys. beneficjentów, a wydatki na ten cel przekroczyły już 13 mld zł. W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 największym zainteresowaniem w regionie cieszy się „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pod względem wypłaconych środków z tego działania województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu w kraju – Podlaski Oddział Regionalny ARiMR przekazał rolnikom już blisko 260 mln zł. Ogółem w ramach PROW 2014-2020 województwo podlaskie zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby złożonych wniosków oraz drugie miejscem pod względem kwoty zrealizowanych płatności – 1,9 mld zł.

Podczas obchodów Wiesław Tadeusz Grzymała, dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR otrzymał z rąk Marii Fajger, prezes ARiMR, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracownikom Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wręczono jubileuszowe odznaczenia. Wyróżnieni zostali również rolnicy z regionu. Pogratulowano Państwu Chodnickim, którzy zostali wicemistrzami krajowego finału AgroLigi.

W obchodach 25-lecia ARiMR w Łomży udział wzięli parlamentarzyści, byli dyrektorzy podlaskiego oddziału, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, samorządowcy, dyrektorzy Centrali ARiMR, a także szefowie i pracownicy instytucji współpracujących z Agencją.


Data wprowadzenia: 15.06.2019
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2019 12:55