Podkarpackie: Konferencja prasowa "Oferta dla obszarów wiejskich"

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Wywiad dla Polskiego Radia Rzeszów

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

O wypłaconych środkach finansowych w ramach płatności bezpośrednich za rok 2019 oraz nowych formach pomocy dla podkarpackich rolników w 2020 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - poinformowali  24 lutego br.  podczas konferencji prasowej Wiesław Polek i Andrzej Kraska Z-cy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Konferencja odbyła się w Rzeszowie, w siedzibie oddziału, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów: prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz kierownicy komórek merytorycznych podkarpackiego OR ARiMR.

Podczas konferencji wskazywano na fakt, iż dla Podkarpacia – regionu  rolniczego – środki przekazywane przez ARiMR mają szczególne znaczenie. Umożliwiają one nie tylko rozwój rolnictwa, ale również zwiększają jakość życia mieszkańców terenów wiejskich.

Omawiając kampanię 2019 płatności bezpośrednich poinformowano, że Agencja odniosła duży sukces, ponieważ do 30 listopada 2019 roku w ramach płatności zaliczkowych wypłaciła ponad 332 mln zł 112 tys. podkarpackim rolnikom, co oznacza, że 99,07 % beneficjentów otrzymało te dopłaty. Analogicznie w roku 2018 również do 30 listopada wypłaconych zostało ponad 312 mln zł dla 108 912 beneficjentów. Imponująco wygląda liczba wydanych decyzji. Za rok 2019 wydanych zostało 95%. Analogicznie w roku 2018 liczba spraw z wydaną decyzją osiągnęła 85%.

Ponadto poinformowano, iż ARiMR opublikowała 2 stycznia harmonogram planowanych naborów nie tylko na 2020, ale i 2021 rok, a zainteresowani rolnicy  już mogą planować przygotowywanie dokumentów, opracowywać projekty i składać wnioski o unijne wsparcie. Najwięcej naborów odbędzie się w I kwartale 2020 roku gdzie uruchomione zostaną nabory wniosków na rozwój gospodarstw rolnych - inwestycje nawadniające oraz inwestycje dotyczące racjonalizacji produkcji  np. poprzez zakup maszyn i urządzań. Kontynuowane będą także nabory dla działań premiowych na rzecz młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw oraz premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W drugiej połowie roku odbędą się nabory o wsparcie na rzecz rozwoju usług rolniczych, tworzenie grup i organizacji producentów czy też przetwórstwo w ramach RHD. Analogicznie jak w poprzednich latach, wraz z kampanią naborów wniosków o płatności bezpośrednie (15 marca – 15 maja), w ramach PROW 2014-2020 aplikować będzie można o wsparcie na działania obszarowe (ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, wsparcie na zalesianie). Co istotne, od 15 marca do 15 maja rolnicy po raz pierwszy mogą składać wnioski o wsparcie na rzecz dobrostanu zwierząt.

Na zakończenie konferencji prasowej dyrektorzy OR stwierdzili, że podkarpaccy rolnicy chętnie korzystają z możliwości ubiegania się o różnego rodzaju wsparcie oferowane przez Agencję. Czego przykładem jest liczba składanych co roku wniosków.

W mediach:
Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie
https://rzeszow.tvp.pl/46805553/podkarpaccy-rolnicy-moga-skladac-wnioski-o-dotacje

portal: gospodarkapodkarpacka.pl
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/36502/harmonogram-planowanych-naborow-wnioskow-w-arimr-na-lata-2020-2021
Gazeta Codzienna NOWINY
Artykuł: „Pieniądze czekają na rolników, ale ci muszą złożyć wnioski w terminie”, Józef Lonczak
Polskie Radio Rzeszów
https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/29438/dotacje-na-nawadnianie-mozna-juz-skladac-wnioski-do-arimr

Przygotowała:
Izabela Kulaga

Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji

Data wprowadzenia: 26.02.2020
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2020 13:38