Podkarpackie: Agro Targi Wschód 2019

Agro Targi Wschód 2019

Agro Targi Wschód 2019

Zaproszeni Goście na targach Agro Wschód

Zaproszeni Goście na targach Agro Wschód

Zaproszeni Goście na targach Agro Wschód

Zaproszeni Goście na targach Agro Wschód

Promocja ARiMR z okazji jubileuszu 25 - lecia

Promocja ARiMR z okazji jubileuszu 25 - lecia

Prezentowane maszyny i urządzenia

Prezentowane maszyny i urządzenia

Prezentowane maszyny i urządzenia

Prezentowane maszyny i urządzenia

Stoisko lokalnego gospodarstwa pasiecznego

Stoisko lokalnego gospodarstwa pasiecznego

Stoisko ARiMR

Stoisko ARiMR

W dniach 08.06.2019 – 09.06.2019 r. w Skołoszowie odbyły się Agro Targi Wschód 2019. Zorganizowana impreza to kompleksowa wystawa maszyn i urządzeń na potrzeby branży rolniczej, nasiennej, nawozów, środków ochrony roślin oraz firm z sektora finansowego i innych przedsiębiorstw świadczących usługi dla rolników.

Wyżej opisywane wydarzenie było objęte patronatem honorowym Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego, a także Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Parterami wydarzenia byli: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W związku z obecnością wyżej wymienionych instytucji, wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP  Anna Schmidt – Rodziewicz, Wiceminister Rolnictwa Ukrainy Viktor Sheremeta, Prezes ARiMR Maria Fajger, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Dyrektor POR ARiMR Teresa Pamuła, Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta, Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan oraz przedstawiciele władz województwa i samorządów lokalnych.

W ramach Międzynarodowej Wystawy Agro Targi Wschód 2019 zorganizowany został turniej skierowany do uczniów szkół rolniczych. Patronat honorowy nad konkursem objęła Dyrektor Podkarpackiego OR ARiMR Teresa Pamuła.  Nagrody dla laureatów turnieju ufundowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wręczyła Prezes Agencji Maria Fajger oraz Dyrektor POR ARiMR Teresa Pamuła.

Zorganizowana impreza Agro targi wschód zbiegła się w czasie z jubileuszem 25 – lecia istnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która to, z tej okazji zaprezentowała swoje stanowisko, na którym przybyli goście mogli zapoznać się z aktualnymi działaniami premiowymi oraz prowadzonymi naborami wniosków w 2019 roku.

ARiMR BP w Jarosławiu oprócz oferty dla dorosłych beneficjentów przygotowała także specjalne miejsce dla najmłodszych uczestników Agro targów, w postaci „ Kącika Małego Rolnika”, w którym to obecne na targach dzieci za pomocą zabawy, uczestnictwa w konkursach poznawały i odkrywały zagadnienia związane z rolnictwem.

Podczas dwóch dni targów zwiedzający mogli podziwiać zaprezentowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla branży rolniczej, nowości w zakresie zarządzania gospodarstwem, oraz maszyny rolnicze. Przybyłym gościom zwiedzanie liczne urozmaicały występy artystyczne ludowych zespołów z okolicznych gmin, zwiedzający mogli spróbować także regionalnych przysmaków przygotowanych przez lokalnych producentów oraz uczestniczyć w licznych występach i konkursach.

Z uwagi na fakt, iż ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych, a także, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi to obecność przedstawicieli tej instytucji na tego typu imprezach jest nieodzowna i cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

Obecność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Targach Rolniczych Agro Wschód miała charakter informacyjno – promocyjny. Największym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów cieszyły się działania w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, głównie premia dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw, modernizacja gospodarstw rolnych a także zagadnienia związane z aplikacją eWniosek Plus i sposobem wypełniania wniosków obszarowych za pośrednictwem tej aplikacji. Pracownicy ARiMR udzielali rolnikom wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępniali materiały promocyjne w postaci broszur i ulotek w punkcie informacyjnym.

Podsumowanie oraz wnioski merytoryczne:

Tematyka związana, z funduszami unijnymi, których obsługą zajmuje się ARiMR była bardzo ważna dla rolników, którzy zdecydowali się odwiedzić Targi Agro Wschód oraz stoisko ARiMR. Przedłożone tematy przez pracowników biura powiatowego w Jarosławiu pozwoliły poszerzyć wiedzę z zakresu omawianych programów oraz bezpośrednio ocenić stan świadomości i wiedzy zarówno obecnych jak i przyszłych beneficjentów ARiMR. Do ważnych wniosków należy dodać, że obecność ARiMR na tego typu imprezach jest bardzo ważna dla osób korzystających oraz chcących skorzystać w programów w realizację, których zaangażowana jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

Data wprowadzenia: 11.06.2019
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2019 10:40