Podkarpackie: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Jasionka k. Rzeszowa: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Dwudniowe Europejskie Forum Rolnicze, które odbyło się 2-3 marca w Jasionce k. Rzeszowa, dobiegło końca. W konferencji poświęconej rolnictwu brało udział ok. 2 tys. uczestników. Byli to m.in.:  Phil Hogan - Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, premier RP Mateusz Morawiecki, Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Podhajski - prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Programowej Fundacji, byli też przedstawiciele ministerstw Węgier, Słowacji, Czech i Hiszpanii, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rolniczych, politycy, pracownicy naukowi z Polski i zagranicy. Dużą grupę uczestników stanowili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nich była: Maria Fajger Prezes ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiej ARiMR wraz z zastępcami Wiesławem Polkiem i Andrzejem Kraską. W wydarzeniu uczestniczyła również kadra kierownicza biur powiatowych oraz oddziału regionalnego Agencji. Oczywiście nie mogło zabraknąć stoiska promocyjnego, które licznie odwiedzane było przez uczestników forum.

Europejskie Forum Rolnicze to konferencja rolnicza, której początki sięgają roku 2011. Organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Miejsce nie jest przypadkowe. Jasionka to rodzinne strony Józefa Ślisza, działacza NSZZ RI "Solidarność", lidera chłopskiej opozycji, autora licznych inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi.

Tematem  głównego panelu była "Wspólna polityka rolna w kontekście nowej perspektywy budżetowej", w którym udział wzięli: komisarz unijny  ds. rolnictwa Phila Hogana oraz Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Fernando Miranda Sotillos - sekretarz generalny w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Gospodarki Żywnościowej z Hiszpanii, a także przedstawiciele ministerstw ze Słowacji, Czech i Węgier.
Podczas Forum odbyły się także dyskusje nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce. Poruszona została kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi.

Uczestnicy Forum zapoznali się także z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wręczano również nagrody im. Józefa Ślisza dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz laureatom konkursu "Innowacyjny Rolnik".  Miło nam poinformować, iż między innymi laureatem nagrody Józefa Ślisza zostało Koło Gospodyń Wiejskich w Piganach gm. Sieniawa w Powiecie Przeworskim. Nagroda przyznana za popularyzację dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji, pobudzanie aktywności oraz integrację środowiska wiejskiego.

Data wprowadzenia: 07.03.2019
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019 18:42