Podkarpackie: "Dni Otwartych Drzwi" w Boguchwale

Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa ARiMR odczytuje list od Marii Fajger Prezes ARiMR skierowany do organizatorów i uczestników targów

Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa ARiMR odczytuje list od Marii Fajger Prezes ARiMR skierowany do organizatorów i uczestników targów

Część oficjalna. Otwarcie Targów. Zaproszeni goście.

Część oficjalna. Otwarcie Targów. Zaproszeni goście.

Część oficjalna. Otwarcie Targów. Zaproszeni goście.

Część oficjalna. Otwarcie Targów. Zaproszeni goście.

Wręczanie nagród dla najlepszych hodowców. Wręczają: Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa ARiMR oraz Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego OR ARiMR.

Wręczanie nagród dla najlepszych hodowców. Wręczają: Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa ARiMR oraz Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego OR ARiMR.

Wręczenie nagrody dla najlepszego hodowcy.

Wręczenie nagrody dla najlepszego hodowcy.

Wręczenie przez Teresę Pamułę Dyrektora ARiMR wyróżnień dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wręczenie przez Teresę Pamułę Dyrektora ARiMR wyróżnień dla Kół Gospodyń Wiejskich

Stoisko wystawiennicze Podkarpackiego OR ARiMR.

Stoisko wystawiennicze Podkarpackiego OR ARiMR.

Wywiad Teresy Pamuły Dyrektora Podkarpackiej ARiMR dla Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie.

Wywiad Teresy Pamuły Dyrektora Podkarpackiej ARiMR dla Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie.

Loteria fantowa dla dzieci na stoisku Podkarpackiego ARiMR. na zdjęciu Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor POR ARiMR oraz Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP.

Loteria fantowa dla dzieci na stoisku Podkarpackiego ARiMR. na zdjęciu Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor POR ARiMR oraz Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP.

Trwa losowanie.

Trwa losowanie.

Trwa losowanie.

Trwa losowanie.

Koło Gospodyń Wiejskich "Opaka" . Stoisko odwiedzili Teresa Pamuła Dyrektor POR ARiMR oraz Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa POR ARiMR.

Koło Gospodyń Wiejskich "Opaka" . Stoisko odwiedzili Teresa Pamuła Dyrektor POR ARiMR oraz Tomasz Nowakowski Z-ca Prezesa POR ARiMR.

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

Boksy wystawowe zwierząt gospodarskich

W ostatni weekend czerwca odbyły się "Dni Otwartych Drzwi - Boguchwała 2019" połączone  z "XXI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych". Corocznie organizowana impreza stwarza szansę, poprzez połączenie prezentacji poletek doświadczalnych, wystawy maszyn i środków do produkcji rolnej, wystawy zwierząt hodowlanych, z fachowym doradztwem, uzyskania kompleksowej informacji potrzebnej rolnikom, służbom doradczym oraz instytucjom i osobom związanym z rolnictwem.

Prezentowanie nowoczesnych technologii produkcji, dostępnych środków pomocowych oraz fachowe doradztwo, jak z nich skorzystać, zwiększają szansę poczynienia trafnych inwestycji gospodarczych. Celem przedsięwzięcia była promocja firm i instytucji działających w obszarze rolnictwa. Podczas wystawy można było zobaczyć: wystawę zwierząt hodowlanych, promocję i prezentację firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, wystawę maszyn rolniczych i urządzeń z zakresu techniki i energetyki rolniczej, prezentację 20-hektarowego pola doświadczalnego PODR Boguchwała, wystawy, pokazy, kiermasze oraz promocję firm i instytucji pracujących w sferze rolnictwa, kiermasze materiału szkółkarskiego, środków plonotwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego i pszczelarskiego oraz konkursy dla hodowców i wystawców.

W uroczystościach trwających od 28 do 29 czerwca uczestniczyli oprócz wystawców parlamentarzyści, liczni przedstawiciele władz samorządowych, grono prezesów, dyrektorów instytucji około rolniczych, organizacji rolniczych  i oczywiście sami rolnicy. Gościli najlepsi hodowcy z województwa podkarpackiego prezentujący swoje zwierzęta, którym przyznano wiele tytułów i nagród. Z-ca Prezesa Tomasz Nowakowski, Dyrektor Podkarpackiego OR ARiMR Teresa Pamuła oraz Z-ca Dyrektora Podkarpackiego OR Wiesław Polek wręczyli hodowcom puchary i dyplomy. Zostały ufundowane również nagrody dla laureatów konkursu plastycznego, w którym udział brali uczniowie szkół podstawowych.

Na stoisku Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR zwiedzający mogli uzyskać również fachową i rzetelną informację dotyczącą wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Najmłodsi uczestnicy Targów licznie brali udział w loterii fantowej zorganizowanej przez Podkarpacką ARiMR. Z-ca Prezesa ARiMR Tomasz Nowakowski osobiście zaangażował się w jej przebieg.

Tekst i zdjęcia: Izabela Kulaga

Data wprowadzenia: 02.07.2019
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2019 15:55