Podkarpacie: Obchody jubileuszu 25-lecia ARiMR

Maria Fajger Prezes ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego ARiMR

kierownicy i pracownicy biur powiatowych Agencji, pracownicy lasów państwowych oraz przedstawiciele instytucji

Maria Fajger Prezes ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego ARiMR, Grażyna Zagrobelna Dyrektor RDLP w Krośnie oraz Jan Pelczar, Starosta Krośnieński

uroczyste posadzenie dębu

uroczyste posadzenie dębu Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego ARiMR

wspólne pamiątkowe zdjęcie

jubileuszowy dąb upamiętniający 25-lecie działalności ARiMR

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska"

Od posadzenia dębu i konferencji rozpoczęły się w województwie podkarpackim jubileuszowe obchody 25-lecia funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście posadzili jubileuszowy dąb upamiętniający 25-lecie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dąb stanął przy siedzibie Krośnieńskiego Biura Powiatowego ARiMR.. Sadzonka została wyhodowana w szkółce leśnej Nadleśnictwa Oleszyce, a obok dębu usytuowano kamień ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Zasadzenie dębu symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy pracowników, przypomina o ważnym wydarzeniu, utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dzisiejszy i lata najbliższe to przede wszystkim nowe funkcje i zadania Agencji jako Agencji Płatniczej. ARiMR pozostanie nadal instytucją przyjazną i tak jak do tej pory będzie towarzyszyła rolnikom, przedsiębiorcom rolnym i mieszkańcom obszarów wiejskich w realizacji różnorodnych zadań, oferując wsparcie merytoryczne i finansowe.

W uroczystości wzięła udział m.in. Prezes ARiMR Maria Fajger, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Teresa Pamuła, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna, Starosta Krośnieński Jan Pelczar. Uczestnikami uroczystości byli także kierownicy i pracownicy biur powiatowych Agencji, pracownicy lasów państwowych oraz przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących z Agencją.

Aktu sadzenia pamiątkowego dębu dokonali wspólnie: Maria Fajger Prezes ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego ARiMR, Grażyna Zagrobelna Dyrektor RDLP w Krośnie oraz Jan Pelczar, Starosta Krośnieński.

Drugim punktem obchodów była konferencja "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".

Poświęcono ją nowemu poddziałaniu PROW. Umożliwia ono dofinansowanie inwestycji w lasach prywatnych, w których drzewa są w wieku 11-60 lat. Celem takiej pomocy jest podniesienie odporności ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska. Obejmie również inwestycje przyczyniające się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanu na drzewostan bardziej zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego, składający się z gatunków rodzimych.

W część merytorycznej wykłady prowadzili Bartosz Sołek, główny specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich ARiMR, który omówił zasady wsparcia inwestycji leśnych w ramach ekosystemów leśnych, Marek Marecki Zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, wskazał na obowiązki nadleśniczych we wdrażaniu w życie zapisów prawnych oraz wskazywał na problemy z interpretacją zapisów związanych z dolesieniem. Podsumowanie wdrażania programów zalesieniowych w województwie podkarpackim zaprezentował Rafał Jakim Z-ca Kierownika w Biurze Działań Społeczno-Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich w Podkarpackim ARiMR.

W konferencji uczestniczyli: W-ce Wojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Maria Fajger Prezes ARiMR, Teresa Pamuła Dyrektor Podkarpackiego OR ARiMR wraz z zastępcami Wiesławem Polkiem oraz Andrzejem Kraską, Grażyna Zagrobelna Dyrektor RDLP w Krośnie, Jerzy Borcz Dyrektor KOWR Oddział w Rzeszowie, Jan Pelczar Starosta Krośnieński, kierownicy i pracownicy biur powiatowych Agencji oraz Lasów Państwowych.

Data wprowadzenia: 17.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 16:42