Planowane zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich

Od prawej Beata Orzołek - Zastępca Prezesa ARiMR, Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Maria Kordowska - główny specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sławomir Hardej - Dyrektor Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt

Od prawej Beata Orzołek - Zastępca Prezesa ARiMR, Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Maria Kordowska - główny specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sławomir Hardej - Dyrektor Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt

Podczas spotkania mówiono m.in. o projektowanych zmianach w ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich

Podczas spotkania mówiono m.in. o projektowanych zmianach w ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich

Spotkanie odbyło się w Centrali ARiMR, z prawej Magdalena Zasępa - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie odbyło się w Centrali ARiMR, z prawej Magdalena Zasępa - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie Beaty Orzołek - Zastępcy Prezesa ARiMR i Sławomira Hardeja - Dyrektora Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt z zastępcami dyrektorów oddziałów regionalnych, nadzorujących działania dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ewidencji producentów.

Z uwagi na zakres tematyczny spotkania, w pierwszej jego części, poświęconej projektom zmian w ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich wzięła udział Andżelika Możdżanowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z Marią Kordowską - głównym specjalistą w Biurze Obsługi Pełnomocnika ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W pierwszej części spotkania wzięła również udział Magdalena Zasępa - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła zakres planowanych zmian w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt w tworzonej w MRiRW specustawie. Dotyczą one m.in. takich zagadnień jak:

  • Ustalenie sposobu i miejsca niszczenia paszportu ubitego bydła;
  • Podniesienie do 12 miesięcy wieku ubijanego na użytek własny bydła;
  • Zmiany wysokości mandatów karnych nakładanych za wykroczenia w odniesieniu do ustawy o IRZ, mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa żywności;

W spotkaniu omówiono również przebieg audytu polskiego systemu kontroli produkcji mięsa wołowego, przeprowadzonego przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w marcu i kwietniu br oraz przedstawiono zakres prac nad kolejnymi funkcjonalnościami wdrożonego Portalu IRZplus.

Data wprowadzenia: 18.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2019 13:23