Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził województwo lubuskie

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda

Z inicjatywy i przy udziale Prezydenta Andrzeja Dudy, 9 kwietnia br., odbyła się konferencja pod nazwą „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” . Miejscem spotkania był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor Andrzej Rochmiński, wicedyrektor Beata Neckar-Goraj, wicedyrektor Krzysztof Nowakowski oraz kierownicy biur powiatowych oddziału.

Celem konferencji była prezentacja działań służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. Była to również okazja do wspólnych dyskusji z samorządowcami, którzy mają możliwość przedstawienia swoich postulatów i propozycji.  Wśród programów i działań realizowanych na rzecz poprawy warunków życia na wsi są m.in. aktywizacja zawodowych osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych zamieszkujących na wsi, wsparcie działań Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Na uwagę zasługują także programy promujące polską żywność i zdrowych nawyków żywieniowych oraz szereg programów wsparcia społeczności lokalnej (LEADER-PROW 2014-2020). Przedstawiciele ministerstw zapowiedzieli m.in. działania poprawiające infrastrukturę mieszkaniową wsi czy powstanie centrów usług społecznych.

Data wprowadzenia: 10.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2019 15:01