Oświadczenie ARiMR w związku z publikacjami portalu Onet.pl pt. "Urzędniczka z PiS: (...)" z 6 marca oraz "Kolejna taśma ważnej urzędniczki z PiS: (...)" z 11 marca 2019 r.   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oświadczenie ARiMR w związku z publikacjami portalu Onet.pl pt. "Urzędniczka z PiS: (...)" z 6 marca oraz "Kolejna taśma ważnej urzędniczki z PiS: (...)" z 11 marca 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia wszelkie ewentualne nieprawidłowości, które mogły towarzyszyć wydatkowaniu środków europejskich w sektorze rybactwa i przetwórstwa rybnego. Agencja współpracuje w tym zakresie z organami ścigania.

Nieprawidłowości, które mogły zaistnieć w trakcie oceniania, realizowania i rozliczania projektów z zakresu przetwórstwa rybnego były, są i będą poddawane wnikliwym procedurom wyjaśniającym.

W przypadku powzięcia informacji lub zaistnienia podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa są o tym powiadamiane stosowne organy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od maja 2016 roku do lutego 2019 roku złożyła 9 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. W Departamencie Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzono m.in. audyt, którego bezpośrednim skutkiem było skierowanie zaleceń do Departamentu Wsparcia Rybactwa, a następnie wdrożenie szeregu zmian procedur wewnętrznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wszelkich informacji i wyjaśnień potrzebnych właściwym organom do prowadzenia stosownych postępowań w zakresie wydatkowania środków europejskich w sektorze rybactwa i przetwórstwa rybnego, a także deklaruje wolę dalszej współpracy w celu wyjaśnienia wszelkich podobnych spraw.

Agencja w przypadku nienależnie lub niezgodnie z prawem pobranych środków europejskich lub krajowych wszczyna procedurę mającą na celu odzyskania tych środków.

Data wprowadzenia: 11.03.2019
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2019 12:35