Opolskie: Przedstawiciel ARiMR szkolił z zakresu możliwości wsparcia hodowli bydła mięsnego z PROW 2014-2020

Katarzyna Bońkowska- Chodor - pracownik BWI OOR ARiMR podczas szkolenia w OODR w Łosiowie

Katarzyna Bońkowska- Chodor - pracownik BWI OOR ARiMR podczas szkolenia w OODR w Łosiowie

Uczestnicy szkolenia dla producentów mięsa wołowego

Uczestnicy szkolenia dla producentów mięsa wołowego

Katarzyna Bońkowska-Chodor - gł. specjalista BWI OOR ARiMR podczas szkolenia w OODR w Łosiowie

Katarzyna Bońkowska-Chodor - gł. specjalista BWI OOR ARiMR podczas szkolenia w OODR w Łosiowie

Prezentacja pracownika ARiMR

Prezentacja pracownika ARiMR

20.02.2019r. przy współpracy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odbyło się szkolenie dla hodowców i producentów żywca wołowego pt.."Hoduj z głową". Podczas szkolenia omówione zostały zasady żywienia bydła mięsnego, tworzenia grup producenckich w środowisku hodowców i producentów bydła mięsnego czy możliwość współpracy z zakładami przetwórczymi.

Jednym z punktów szkolenia było przedstawienie możliwość wsparcia hodowli bydła mięsnego z programu PROW na lata 2014 – 2020, które przedstawiła zgromadzonym Katarzyna Bońkowska- Chodor - główny specjalista wydziału ds. Wdrożeń w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Opolskiego OR ARiMR. Szkolenie zakończyła dyskusja uczestników wraz z degustacją potrwa z mięsa wołowego.

Data wprowadzenia: 28.02.2019
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2019 18:53