Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Marii Fajger

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

17 kwietnia 2019 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2019 r. dodatkową pulę środków na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych, planowanych do udzielenia w 2019r. (linia K01, K02, DK01, DK02).

Łączna pula środków na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych wyniesie:

  • limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,
  • środki w kwocie 19,6 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.


Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.

Data wprowadzenia: 16.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2019 08:46