Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Tomasza Nowakowskiego

Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych w ARiMR w terminie od 5 czerwca do 31 lipca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 36b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 553 z późn. zm.) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 31 lipca 2020 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 26 612 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich są dostępne w zakładce „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”.

Data wprowadzenia: 07.08.2020
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2020 15:24