Termin składania ofert na wyłonienie beneficjenta poddziałania 2.1 wydłużony

Termin składania ofert w postępowaniu na "Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020" został wydłużony do 30 marca.

Zainteresowanych udziałem w tym postępowaniu prosimy o składanie ofert w kancelarii Centrali Agencji - Warszawa ul. Poleczki 33 - do 30 marca 2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.

Dokumentacja postępowania - otwórz.

Data wprowadzenia: 26.01.2018
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2018 23:08