Odpowiedź ARiMR na publikację topagrar.pl z dnia 25.03. pt. "Nabór wniosków: Już w piątek rusza "Modernizacja gospodarstw"!"

Logo ARiMR

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/nabor-wnioskow-juz-w-piatek-rusza-modernizacja/

Autor publikacji prasowej pisząc o naborze wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" stwierdza: "Teraz jednak ARiMR zaskakuje i rolników, i doradców, bo ogłoszenia zaczynają się pojawiać zaledwie na kilka dni przed naborem. Ten co prawda będzie trwał aż do 27 maja, ale i tak w działaniach Agencji trudno doszukać się logiki (...) Poza tym trudno znaleźć uzasadnienie dla przyjmowania nowych wniosków skoro te z poprzedniego naboru leżą praktycznie nietknięte."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

Wnioski złożone w 2018 roku powinny być weryfikowane i oceniane w terminie 14 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy*. Zgodnie z zapisami rozporządzenia zakończenie ich oceny planowane jest na sierpień br.

Aktualny wskaźnik obsłużonych wniosków o przyznanie pomocy dla naboru z 2018 r. wynosi - w zależności od obszaru wsparcia - od 15 % do 45 % w skali kraju.

Informacje odnośnie do ogłaszanych przez Prezesa ARiMR naborów wniosków w danym roku, są udostępniane  rolnikom i doradcom z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. Podane zostały w Harmonogramie planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, który został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR oraz MRiRW. Informacja o planowanym naborze z tego poddziałania w obszarach a,b,c opublikowana była w sierpniu 2018 roku. Wspomniany harmonogram zapewnia efektywność procesu rozpatrywania i przyznawania pomocy w poszczególnych Biurach Wsparcia Inwestycyjnego oddziałów regionalnych  ARiMR.

Obecny nabór wniosków "Modernizacja gospodarstw rolnych", rozpoczął się 29 marca 2019 r., a zakończy się 27 maja. Z kolei rozpatrywanie wniosków rozpocznie się po opublikowaniu list określających kolejność przysługiwania pomocy, co zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia nastąpi pod koniec sierpnia 2019 r. (listy te zostaną opublikowane w terminie 90 dni od zakończenia naboru), czyli w okresie, gdy ocena wniosków o przyznanie pomocy dla naboru z 2018 r. będzie dobiegała końca.

Skrócony został czas od ogłoszenia naboru do jego rozpoczęcia (z 30 dni do 7 dni). Jednocześnie okres trwania naboru został wydłużony o 30 dni i będzie trwał od 29 marca do 27 maja. W trwającym naborze liczba dni od daty ogłoszenia naboru do dnia jego zakończenia jest większa, niż to miało miejsce, np. w roku ubiegłym. Daje to zatem wnioskodawcom i doradcom dodatkowy czas na przygotowanie dokumentacji.
----------------------------------------------------------------------------------------------
*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371 z późn. zm.) (ostatnia nowelizacja z dnia 25.02.2019 r.

Data wprowadzenia: 29.03.2019
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2019 11:51