Od 7 maja KOWR przyjmuje wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania

W czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa ten unijny system wparcia ma pomóc producentom m. in. wołowiny i mleka.

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych na ww. rynkach w Unii Europejskiej. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafią na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą mogły dany towar przetrzymać i wprowadzić go na rynek w lepszym dla określonego sektora czasie. Mechanizm realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mechanizmy polegają na udzieleniu dopłat do prywatnego przechowywania produktów na terenie Polski zgodnie z zasadami obowiązującymi w UE. Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania produktów i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania.

Dopłaty będą realizowane do:

  • mleka i jego przetworów,
  • mięsa wołowego,
  • mięsa baraniego i koziego.

Uczestnikiem mechanizmu może być przedsiębiorca mający siedzibę i zarejestrowany dla celów podatku VAT na terenie Unii Europejskiej.

Warunki uczestnictwa w mechanizmach (w tym stawki dopłat) oraz stosowne dokumenty dla beneficjentów opublikowane zostaną na stronach internetowych KOWR oraz ARiMR.

Wnioski można składać do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od czwartku 7 maja 2020 r.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników, wnioski można przekazywać do KOWR za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl lub za pośrednictwem skrytki ePUAP - KOWR/SkrytkaESP. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioskodawca może złożyć wniosek w formie papierowej w siedzibie KOWR.

Wnioski/dokumenty do pobrania - otwórz

 

 

 

Data wprowadzenia: 06.05.2020
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 16:07