Od 2 do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Tablica ASF. Zdjęcie Zenon Piechociński

Zdjęcie Zenon Piechociński

Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk trzody chlewnej na terenach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Wnioski o takie wsparcie można składać od 2 do 31 stycznia 2018 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc można otrzymać na budowę ogrodzenia chlewni lub utworzenie czy modernizację niecki dezynfekcyjnej powiązanej funkcjonalnie z chlewnią. ARiMR może dofinansować do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji, a maksymalna kwota pomocy w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł. 

O szczegółach mówi Małgorzata Niemiec - dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych:

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana średnioroczna liczba świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz rodzaj inwestycji. I tak:

a)  jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi

  • od 300 do 800 sztuk - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,
  • od 800 do 1200 sztuk - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,
  • powyżej 1200 sztuk - przyznaje się 2 punkty;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.

Obszary objęte wsparciem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce
W związku z wieloma pytaniami wyjaśniamy, że o pomoc mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, których siedziby stad znajdują się na obszarze wyznaczonym zgodnie z decyzją wykonawczą KE (nr 2017/2411 z dnia 20 grudnia 2017 r.), niezależnie od oznaczenia kolorystycznego na mapie zamieszczonej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Więcej informacji - otwórz

Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - format .pdf -otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Data wprowadzenia: 02.01.2018
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2018 15:36