O Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku w siedzibie ARiMR

W środę 17 kwietnia 2019 r. w centrali ARiMR odbyło się spotkanie dotyczące wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz wyzwań z tym związanych.

W spotkaniu udział wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki wraz ze współpracownikami z resortu. Agencja reprezentowana była przez Panią Prezes Marię Fajger oraz Zastępców Prezesa – Pana Arkadiusz Szymoniuka, Panią Beatę Orzołek oraz Pana Marka Deutscha. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektorzy Centrali i Oddziałów Regionalnych ARiMR.

Przedstawiono projekty zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowali stanowisko Polski dotyczące projektu rozporządzenia unijnego w sprawie planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej.Data wprowadzenia: 18.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 15:19