Nieprawdziwe informacje zamieszczone na portalu Gazeta.pl

W artykule pt.: "Dobra zmiana" siostry minister Witek. "Była salową, jest inspektorem w ARiMR" opublikowanym na portalu Gazeta.pl w dziale "Wiadomości"  30 września 2016 r. znalazły się nieprawdziwe informacje. ARiMR wyjaśnia wątpliwości autora i prosi o zamieszczenie sprostowania.  

Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny
Gazeta.pl
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Informuję, że w artykule pt.: "Dobra zmiana" siostry minister Witek. "Była salową, jest inspektorem w ARiMR" opublikowanym na portalu Gazeta.pl w dziale "Wiadomości" w dniu 30 września 2016 r., znalazło się nieścisłe, a wręcz nieprawdziwe sformułowanie, cytuję:

"nowa inspektor, która nie ma wyższego wykształcenia (skończyła Technikum Rolnicze w Chojnowie), w ARiMR będzie oceniała, czy rolnicy prawidłowo wykorzystują przyznawane im dotacje unijne".

Tak sformułowana informacja wprost sugeruje, że pani Dorota Pietrzak nie posiada kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku co jest nieścisłością oraz, że z tym stanowiskiem wiąże się kompetencja do oceny, czy rolnicy prawidłowo wykorzystują przyznawane im dotacje, co jest nieprawdą.
Pani Dorota Pietrzak została zatrudniona w jaworskim Biurze Powiatowym Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stanowisku Inspektora po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1512). Zgodnie z tabelami stanowisk, kategorii zaszeregowania i wymogów kwalifikacyjnych pracowników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (stanowiących załączniki nr 1 i 4  do regulaminu wynagradzania pracowników Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) wykonując pracę na stanowisku Inspektora trzeba się legitymować wykształceniem wyższym lub wykształceniem średnim z  minimum rokiem stażu pracy. Na tym stanowisku nie wymaga się kwalifikacji specjalnych.

Inspektor jest jednym z podstawowych stanowisk w ARiMR - czwartą z trzynastu kategorii zaszeregowania. Pracując na stanowisku Inspektora w biurze powiatowym ARiMR nie "ocenia się, czy rolnicy prawidłowo wykorzystują przyznawane im dotacje unijne". Czynności kontrolne w tym zakresie wykonują pracownicy biur kontroli na miejscu w oddziałach regionalnych Agencji. Zakres obowiązków pani Doroty Pietrzak obejmuje zadania kancelaryjno-biurowe oraz podstawowe czynności związane z obsługą systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa pytać kandydatów o ich koneksje rodzinne. Pragnę też zauważyć, że ARiMR nie jest w żaden sposób instytucją podległa minister Elżbiecie Witek.

Wnoszę zatem na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) o zamieszczenie sprostowania następującej treści:

"Informacja zawarta w artykule pt. "Dobra zmiana" siostry minister Witek. "Była salową, jest inspektorem w ARiMR" zamieszczonym na portalu Gazeta.pl w dniu 30 września 2016 r., iż "nowa inspektor, która nie ma wyższego wykształcenia (skończyła Technikum Rolnicze w Chojnowie), w ARiMR będzie oceniała, czy rolnicy prawidłowo wykorzystują przyznawane im dotacje unijne", jest nieprawdziwa. Pani Dorota Pietrzak została zatrudniona na stanowisku inspektora w biurze powiatowym ARiMR po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (wykonując pracę na stanowisku Inspektora trzeba się legitymować wykształceniem wyższym lub średnim i minimum rokiem stażu pracy). Pani Dorota Pietrzak została zatrudniona na stanowisku kancelaryjno - biurowym i nie należy do jej kompetencji ocena, czy rolnicy prawidłowo wykorzystują przyznawane im dotacje unijne.

Powyższe sprostowanie proszę zamieścić na portalu Gazeta.pl w ciągu 1 doby po otrzymaniu niniejszego wniosku, czcionką odpowiadającą wielkością czcionki użytej w artykule pt. "Dobra zmiana" siostry minister Witek. "Była salową, jest inspektorem w ARiMR", natomiast tekst "SPROSTOWANIE" winien być opublikowany czcionką odpowiadającą tytułowi prostowanego artykułu.

Prezes
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 11.10.2016
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2016 16:29