Środki z PROW 2014-2020 wydamy z "głową"

Konferencja prasowa: Maria Fajger prezes ARiMR; Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa; Ryszard Zarudzki - podsekretarz stanu w MRiRW.

Konferencja prasowa: Maria Fajger prezes ARiMR; Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa; Ryszard Zarudzki - podsekretarz stanu w MRiRW.

- Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje praktycznie wszystkie aspekty dotyczące rolnictwa - powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 stycznia 2019 r., poświęconej dotychczasowej realizacji Programu i naborom wniosków w bieżącym roku.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Minister Ardanowski zapewnił, że nie stracimy żadnych pieniędzy, które są dostępne w ramach PROW 2014-2020 i dodał, że najważniejsze jest ich efektywne wydatkowanie.

- Nie tylko jest ważne wydawanie, ale ważniejsze jest jeszcze wydawanie "z głową" - podkreślił.

- Wszystko to co będzie możliwe do uproszczenia zostanie uproszczone, chociaż wprowadzanie zmian w PROW nie jest łatwe i wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej - zaznaczył szef resortu rolnictwa i dodał, że bieżąca analiza realizacji Programu jest bazą do wprowadzania modyfikacji oraz negocjacji w zakresie nowego WPR.

- Istotne jest, aby inwestowanie przynosiło wartość dodaną- zwrócił uwagę minister Ardanowski.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki szczegółowo przedstawił stan realizacji poszczególnych działań oraz harmonogram naboru kolejnych wniosków w roku 2019.

- Do końca 2018 roku na kontach beneficjentów znalazło się 16,5 mld złotych, czyli ponad 28% dostępnej puli środków -poinformował wiceminister.

Od początku realizacji do końca 2018 roku zostało złożonych łącznie około 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy. A ich wartość wynosi 40,5 mld złotych, co stanowi ponad 69% całkowitego budżetu Programu. Ogólny poziom kontraktacji wynosi ponad 46 % dostępnego budżetu.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że głównymi celami PROW 2014-2020 są: wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zadania środowiskowe i klimatyczne.

-Analizując stan realizacji Programu należy pamiętać o formule n+3, a to oznacza, że środki muszą być wydatkowane do roku 2023 - podkreślił wiceminister Zarudzki.

Prezes ARiMR Maria Fajger zwróciła uwagę, że kierowana przez nią instytucja jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej.

- Jesteśmy agencją płatniczą za pośrednictwem której dystrybuowane są do beneficjentów środki unijne oraz krajowe, a miniony rok był szczególnie trudny ze względu na bardzo wiele realizowanych działań - podkreśliła prezes.

- Niezwykle istotna jest determinacja w realizacji zasady n+3, gdyż ile środków nie zostanie w tej formule zrealizowanych, tyle nam przepadnie - przypomniała szefowa ARiMR.

- Spełniliśmy tę zasadę z naddatkiem - poinformowała prezes Maria Fajger i dodała, że nie oznacza to spowolnienie w tym roku działań Agencji, a wręcz przeciwnie przyspieszenie ich.

Minister Ardanowski powiedział, że pomimo trudności ARiMR dobrze realizowała swoje zadania i wskazał na wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich oraz realizację pomocy suszowej.

W załączeniu szczegółowe informacje:

Harmonogram PROW 2014 - 2020 do 31 grudnia 2019 r. - otwórz

Prezentacja o realizacji PROW 2014 - 2020 - otwórz

Informacja o zmianach w PROW 2014 - 2020 - otwórz

Materiał prasowy - otwórz

Źródło: MRiRW

Data wprowadzenia: 08.01.2019
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2019 08:57