Międzynarodowa konferencja z okazji 25-lecia ARiMR

Uczestników obrad przywitała Maria Fajger, prezes ARiMR. Wśród zaproszonych gości byli również  (na zdjęciu od lewej) Jerzy Plewa, dyrektora generalnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, Jerzy Chróścikowski, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa oraz Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa

Uczestników obrad przywitała Maria Fajger, prezes ARiMR. Wśród zaproszonych gości byli również (na zdjęciu od lewej) Jerzy Plewa, dyrektora generalnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, Jerzy Chróścikowski, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa oraz Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, podkreślił, że ARiMR jest najważniejszą instytucją w kraju pracującą na rzecz polskiej wsi

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, podkreślił, że ARiMR jest najważniejszą instytucją w kraju pracującą na rzecz polskiej wsi

Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa, odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników konferencji i pracowników ARiMR

Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa, odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego

Maria Fajger dziękowała pracownikom ARiMR za ich dotychczasowe zaangażowanie w działanie instytucji, którą kieruje, w pomoc polskim rolnikom

Maria Fajger dziękowała pracownikom ARiMR za ich dotychczasowe zaangażowanie w działanie instytucji, którą kieruje, w pomoc polskim rolnikom

Jubileuszowa konferencja ARiMR odbyła się z udziałem przedstawicieli rolniczych agencji płatniczych z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii

Jubileuszowa konferencja ARiMR odbyła się z udziałem przedstawicieli rolniczych agencji płatniczych z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 7 czerwca 2019 r. w Centrali ARiMR w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przemianie polskiej wsi i rozwoju sektora rolnego w Polsce”.

W wydarzeniu obok przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych polskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rolniczych agencji płatniczych UE – z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

– Jeśli miałbym wskazywać instytucje, które w wolnej Polsce odgrywają najistotniejszą rolę w przemianach polskiego rolnictwa, to niewątpliwie Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa jest tą najważniejszą –  powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, podczas konferencji prasowej poprzedzającej debatę z udziałem zagranicznych gości. – ARiMR jest sprawnym realizatorem zarówno Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak i polityki narodowej, która uzupełnia i koryguje WPR, i która jest tak ważna dla naszego rządu – dodał szef resortu rolnictwa.  

Minister przekazał jubileuszowe podziękowania wszystkim pracownikom Agencji, którzy przez 25 lat tworzyli i tworzą jej historię. – Bardzo wam dziękuję za ciężką pracę, jaką wykonujecie na rzecz polskiego rolnictwa, polskiej wsi. Dobrze służycie naszej ojczyźnie – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.      

Maria Fajger, prezes ARiMR, poinformowała, że jubileuszowa konferencja służy nie tylko spojrzeniu wstecz i podsumowaniu 25-letniego dorobku Agencji. – Dzisiaj w gronie naszych gości porozmawiamy także o tym, co już za progiem, a więc o kolejnej perspektywie finansowej  WPR, o jej założeniach i o tym, jak się do niej najlepiej przygotować, by efekty jej realizacji były bardzo dobre – wyjaśniła prezes Agencji.             

List do uczestników międzynarodowej konferencji przekazał premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił w nim, że rolnictwo to jeden z filarów polskiej gospodarki, że nie ma zasobnej Polski bez silnego sektora rolnego. Skierował również życzenia dla pracowników  Agencji.  „W dniu 25-lecia działalności ARiMR składam wszystkim jej pracownikom serdeczne gratulacje i podziękowania. To dzięki Państwa codziennej pracy rolnicy wiedzą, że otrzymają  na czas wsparcie wynikające z mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej. Życzę, by Państwa działania, przyczyniające się do budowania pomyślności polskiej wsi, były także źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji” – napisał szef rządu.

Uczestnicy obrad mogli wysłuchać m.in. Jerzego Plewę, dyrektora generalnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, który mówił o Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. i wynikających z niej wyzwaniach i szansach dla Polski. Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego debatowano na temat „Dotychczasowych osiągnięć ARiMR w przemianach polskiej wsi przy udziale środków unijnych i krajowych oraz roli Agencji w przyszłości”.

Data wprowadzenia: 07.06.2019
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019 00:55