Lubelskie: wizyta ukraińśkich przedstawicieli

Powitanie gości przez Krzysztofa Gałaszkiewicza Dyrektora LOR ARiMR.

Uczestnicy spotkania przysłuchujący się wypowiedzi Dyrektora.

Dorota Kozak Z-ca Dyrektora LOR ARiMR omawia formy wsparcia UE realizowane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego.

Zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników spotkania.

W dniu 7 marca 2020r. w ramach współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą gościliśmy delegację z Ukrainy złożoną z przedstawicieli Zgromadzenia Izb Rolniczych Ukrainy, przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy oraz Departamentu Rozwoju Agro-Przemysłowego, Ekologii  i Zasobów Naturalnych Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej. Podczas spotkania z Dyrekcją Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR goście pytali o zasady funkcjonowania Agencji. Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor Oddziału przedstawił przybyłym gościom schemat organizacyjny ARiMR oraz omówił zasady funkcjonowania Agencji. Następnie Kierownictwo Biura Wsparcia Inwestycyjnego w formie przygotowanej prezentacji przybliżyło zebranym gościom zakres wsparcia dla rolników z programów unijnych, w tym z PROW 2014-2020. Kolejno Kierownictwo Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich omówiło zakres wsparcia dla rolników w formie dopłat bezpośrednich, jak również inne formy pomocy krajowej wspierające sektor rolny. Delegację Ukraińską szczególnie interesowały programy wsparcia rolnictwa w ramach UE i tutaj padło najwięcej pytań.

Data wprowadzenia: 01.04.2020
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2020 16:35