Kujawsko-Pomorskie: Szkolenie z aktualnych naborów PROW 2014-2020 Przysiek

Pracownicy ODR podczas szkolenia w Przysieku

Pracownicy ODR podczas szkolenia w Przysieku

Specjaliści chętnie odpowiadali na pytania uczestników szkolenia

Specjaliści chętnie odpowiadali na pytania uczestników szkolenia

Nasi specjaliści przekazywali swoją wiedzę z uśmiechem na twarzy

Nasi specjaliści przekazywali swoją wiedzę z uśmiechem na twarzy

Uczestnicy poniedziałkowego  szkolenia

Uczestnicy poniedziałkowego szkolenia

W związku ze zbliżającymi się naborami z działań premiowych, obsługiwanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, 11 czerwca w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku  odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu poddziałania 6.1 "Premie dla młodych rolników" oraz poddziałania 6.3 "Restrukturyzacja małych gospodarstw".

Z ramienia ARIMR szkolenie prowadzone było przez Agnieszkę Moczulską – naczelnika wydziału ds. Wdrożeń Działań Premiowych oraz specjalistów Biura Wsparcia Inwestycyjnego Julię Ledwożyw i Marcina Pietrzaka. W trakcie spotkania pracownicy ARIMR przekazali zebranym na sali doradcom rolnym informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy, sposobu wypełniania wniosków oraz biznesplanu a także wymaganych załączników z w/w poddziałań. Zebrane na sali osoby aktywnie uczestniczyły w prowadzonym szkoleniu czego wynikiem była duża ilość pytań na jakie odpowiadali zgromadzonym pracownicy ARIMR. Dzięki szkoleniu doradcy rolni uzyskali informacje na temat zmian jakie zostały prowadzone w Rozporządzeniach wykonawczych dotyczących "Premii dla młodych rolników" oraz "Restrukturyzacji małych gospodarstw" w stosunku do naborów przeprowadzonych w latach poprzednich oraz jakich błędów przy przygotowywaniu wniosków o przyznanie pomocy należy unikać. Dzięki zdobytej wiedzy pracownicy ODR będą mogli przygotować potencjalnym wnioskodawcom kompletne i dobrze przygotowane wnioski.

Data wprowadzenia: 14.06.2018
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 11:25