Kujawsko-Pomorskie: Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w Przysieku

Jolanta Sobecka Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ARiMR

Jolanta Sobecka Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ARiMR

Paweł Drzażdżewski Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Paweł Drzażdżewski Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Szkolenie było doskonałą okazją na zadanie pytań specjalistom zebranym w tym dniu w Przysieku

Szkolenie było doskonałą okazją na zadanie pytań specjalistom zebranym w tym dniu w Przysieku

Wystąpienie reprezentantki Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi i okolic "Topolanki"

Wystąpienie reprezentantki Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi i okolic "Topolanki"

Swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie.

Swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie.

Szkolenie okazało się bezcenną szansą na wymianę doświadczeń związanych z działalnością KGW.

Szkolenie okazało się bezcenną szansą na wymianę doświadczeń związanych z działalnością KGW.

24.06.2019 r w Oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku odbyło się szkolenie "Koła Gospodyń Wiejskich przedsiębiorczość społeczna", którego organizatorami byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Interesujący program szkolenia jak i obecność wielu specjalistów w jednym miejscu przyczyniły się do
przyjazdu bardzo wielu obecnych i potencjalnych członkiń i członków KGW. Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR podsumowała dotychczasową współpracę Agencji
z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiła warunki rejestracji KGW, możliwości uzyskania wsparcia finansowego z ARiMR i innych dostępnych źródeł. Prezentacja "Co daje rejestracja w ARiMR" odebrana została z dużym zainteresowaniem. Bardzo pożądanym punktem programu był panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania dotyczące funkcjonowania KGW.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa kulinarnych dzieł, przygotowana przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Data wprowadzenia: 12.07.2019
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2019 17:35