Kujawsko-Pomorskie: Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

Przysiek - konferencja "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich"

3 kwietnia 2019 r. w Przysieku odbyła się konferencja pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” zorganizowana z inicjatywy Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedstawiciele ministerstw zaprezentowali działania wdrażane przez Rząd, służące poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk samorządowych, a także wymienić doświadczeniami w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrekcja Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu oraz Kierownicy kujawsko-pomorskich Biur Powiatowych Agencji.

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniał między innymi najnowsze zmiany przepisów, dające rolnikom możliwość sprzedaży detalicznej wytworzonych w gospodarstwie artykułów rolno-spożywczych oraz uproszczone przepisy dotyczące zakładania tzw. MOL-i – działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej bez zgody powiatowego lekarza weterynarii i konieczności przygotowywania kosztownych projektów technologicznych.

Halina Szymańska, Minister w Kancelarii Prezydenta podkreśliła, że cykl konferencji „Perspektywy dla obszarów wiejskich” ma na celu przybliżenie rolnikom i samorządowcom metod i pomysłów przygotowanych przez Rząd RP, z których można skorzystać w celu poprawy funkcjonowania regionu. Regularnie badane są potrzeby społeczności, a następnie określane sposoby działania mające na celu rozwój danego województwa.

Następnie prezentacji dostępnych środków pomocowych dokonali przedstawiciele 13 ministerstw: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Data wprowadzenia: 08.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2019 14:43