Konsultacje społeczne Planu Strategicznego nowej WPR do 15 lutego

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Grafika: MRiRW

Grafika: MRiRW

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 r. zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten ma obejmować zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Polski projekt Planu Strategicznego jest już gotowy. Przygotowali go eksperci.  Każdy  zainteresowany ma możliwość zapoznania się z tym projektem i zgłoszenia do 15 lutego 2021 r. swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

Więcej informacji - otwórz

Data wprowadzenia: 22.01.2021
Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2021 16:06