Konferencja on-line Agencji Płatniczych Państw Członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Rumunii 21-22 października 2020 r., Warszawa (Centrala ARiMR)  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Konferencja on-line Agencji Płatniczych Państw Członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Rumunii 21-22 października 2020 r., Warszawa (Centrala ARiMR)

Zdjęcie: ARiMR

Zdjęcie: ARiMR

W dniach 21-22 października 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała w Warszawie Konferencję on-line Agencji Płatniczych Państw Członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Rumunii, która została wpisana w plan prezydencji Polski w GV4. Jest to już ósme w historii przewodnictwo naszego kraju w tej grupie, które rozpoczęło się 1 lipca 2020 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Obecna prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej jest szczególna – powiedziała otwierając konferencję Prezes ARiMR Halina Szymańska. -  W lutym 2021 roku będziemy świętować 30. rocznicę nawiązania współpracy wyszehradzkiej i powstania grupy, do której należą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Spotkanie wysokiego szczebla, jakie trzydzieści lat temu odbyło się w węgierskim Wyszehradzie, mające na celu powołanie Grupy Wyszehradzkiej, okazało się mieć  doniosłe znaczenie dla Europy Środkowej. Tradycją stało się również uczestnictwo w spotkaniach GV4 zaprzyjaźnionych państw.

Jednocześnie Prezydencja Polski zbiega się w czasie z bezprecedensowym ogólnoświatowym kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, która wystawiła funkcjonowanie wszystkich państw na ciężką próbę. Spotykamy się w odmiennej rzeczywistości, naznaczonej zagrożeniem epidemicznym, z którym wszyscy musimy sobie radzić. Pandemia koronawirusa zmieniła życie wszystkich ludzi na świecie na różne sposoby. Zdobywamy nowe doświadczenia, odnajdujemy się w świecie pracy zdalnej i wirtualnych spotkań, wszyscy staramy się jak najlepiej poradzić sobie z niezwykle trudnymi warunkami – stwierdziła Prezes ARiMR.

Hasłem współpracy Grupy Wyszehradzkiej podczas obecnej prezydencji jest „Powrót na właściwe tory” („Back on track”).

Pani Prezes podkreśliła, że konferencja jest doskonałą okazją do podzielenia się nie tylko doświadczeniami dotyczącymi wdrażania programów pomocowych objętych Wspólną Polityką Rolną czy nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie i administracji rolnej, ale też odnajdowania się w zmienionym świecie, naznaczonym pandemią. Przede wszystkim jednak pozwala na umacnianie dobrych relacji między agencjami płatniczymi, pogłębianie współpracy, wymianę wieloletniej wiedzy.

Przedstawiciele ARiMR omówili doświadczenia Agencji związane z funkcjonowaniem w dobie pandemii, zreferowali stan wdrażania pomocy wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/560 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie złagodzenia skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury oraz podzielili się polskimi doświadczeniami z tymczasowym wsparciem dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem epidemicznym.

Reprezentujący ARiMR omówili także nowy system zgłaszania zmian zagospodarowania działek rolnych, uczenie maszynowe, teledetekcję, rozpoznawanie roślin, zmniejszenie obciążeń administracyjnych (cyfryzacja) oraz wdrożenie e-wniosków w działaniach inwestycyjnych a także instrumenty pomocy krajowej w latach 2019-2020.

Przedstawiciele Rumuńskiej oraz Węgierskiej Agencji Płatniczej poruszyli zagadnienia związane z rolnictwem precyzyjnym – nowymi technologiami  i administracją rolną.

Uczestniczący w konferencji reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zrelacjonowali przygotowania Polski do nowej perspektywy finansowej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 oraz omówili doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Konferencja była objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data wprowadzenia: 22.10.2020
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2020 12:05