KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w zakresie działania 1.11 „Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów” o których mowa w art. 42 i art. 44 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014  w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartegow Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z kwoty 25 000 000 zł do kwoty  35 000 000 zł.

Data wprowadzenia: 29.05.2020
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 14:11