KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014  w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z kwoty 6 000 000 zł do kwoty 12 400 000 zł.

Data wprowadzenia: 29.05.2020
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 14:11