KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z kwoty 6 000 000 zł do kwoty 6 100 000 zł.

Data wprowadzenia: 20.07.2021
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2021 08:59