KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w zakresie działania 3.2 „Gromadzenie danych” na realizację operacji, o których mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w ramach Priorytetu 3.

Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z kwoty 5 000 000,00 zł do kwoty  5 648 248,67 zł.

Data wprowadzenia: 17.06.2021
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2021 13:56