Kolejny nabór wniosków z działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Zdjęcie: AdobeStock

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".

Komunikat Prezesa ARiMR - otwórz

Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ogłoszony nabór jest siódmym z kolei.

O pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

  • uznana od dnia 01 czerwca 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),
  • w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
  • która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów (…) (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 417);

2)    organizacja producentów:

  • uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia:
    • 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) albo
    • 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),
  • która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.


Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Więcej informacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Data wprowadzenia: 21.05.2020
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2020 08:07