Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

Jubileusz 25-lecia ARiMR w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym

18 czerwca 2019 roku w Netto-Arena w Szczecinie odbyła się konferencja z okazji 25-lecia powołania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego organizatorem był Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR.

W klimat uroczystości wprowadził gości Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie odśpiewując tradycyjne 100 lat. Na ręce Marii Fajger Prezes ARiMR i Emilii Niemyt Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego złożono kwiaty będące wyrazem życzeń wielu kolejnych jubileuszy. Emilia Niemyt jako gospodarz konferencji rozpoczęła od powitania znamienitych gości wśród których znaleźli się: parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, samorządowcy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także szefowie i pracownicy instytucji współpracujących z Agencją. Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w swojej prezentacji przedstawiła dokonania Oddziału zwracając uwagę, że przez 25 lat absorpcji funduszy unijnych obejmujących system płatności bezpośrednich, przedakcesyjny Program SAPARD, kolejne Programy Operacyjne oraz obecną perspektywę budżetową udało się w znacznym stopniu zmodernizować i unowocześnić rolnictwo oraz rybołówstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Miliardy złotych wydatkowanych w naszym regionie przez ostatnie ćwierć wieku stały się motorem napędowym zachodzących zmian. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że sukces ten nie byłby jednak możliwy bez współpracy wielu środowisk i instytucji. Na szczególne uznanie zasługuje szeroka współpraca środowisk naukowych, rolniczych, rybackich, samorządu różnego szczebla. W wystąpieniu nie zabrakło również szczerych podziękowań kierowanych do pracowników Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR: "Agencja to nie procedury i wnioski, to Państwa doświadczenie, kompetencja i służebna rola  wobec tych, którzy ponoszą trud unowocześniania sektora rolnego i rybnego. To jest czas, kiedy chcę Państwu powiedzieć Dziękuję." Do podziękowań składanych pracownikom Agencji nawiązała również, w swoim wystąpieniu, Maria Fajger Prezes ARiMR. Prezes Agencji przedstawiła działalność Agencji w ostatnich 25 latach. Przypomniała o ponad 330 mld zł, które ARiMR przekazała na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w całym kraju, w samym zachodniopomorskim pomoc udzielona w ramach funduszy współfinansowanych z UE wyniosła ponad 16 mld zł.

Konferencja zorganizowana z okazji 25-lecia ARiMR stała się doskonałą okazją do wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za "Długoletnią służbę", a także odznaczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla rolnictwa".

Nie zabrakło emocji związanych z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu plastycznego pt. Wieś Oczami Dziecka, który został zorganizowany z myślą o najmłodszych. Dzieci wykazały się niezwykłymi zdolnościami i wyobraźnią wykonując prace konkursowe. Wszyscy młodzi uczestnicy  zostali uroczyście uhonorowani. W ich pamięci również na długo pozostaną emocje związane z uściskiem dłoni Pani Prezes ARiMR i Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego.

Swój czynny udział w konferencji mieli również przedstawiciele rolników. Historię swojego gospodarstwa nierozerwalnie związaną z Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym przedstawił Pan Bogdan Buchajczyk, który wraz z trzema synami prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.  Z kolei genezę oraz swoje doświadczenia związane z założeniem i prowadzeniem prężnie działającej grupy producentów rolnych omówił Maciej Mazur Prezes Grupy Producentów Rolnych Team Sp. z o.o. Jubileuszowa konferencja nie mogła się odbyć bez przedstawicieli świata nauki. Swoje wystąpienie zatytułowane "Innowacje w rolnictwie" wygłosił dr Arkadiusz Malkowski z Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Autor zdjęć: Andrzej Marek Zboralski

Data wprowadzenia: 19.06.2019
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2019 12:56