Informacje przetwarzane w ARiMR bezpieczne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskała Certyfikat ISO/IEC 27001-2013, który potwierdza stworzenie w ARiMR odpowiednich warunków ochrony informacji.

W środę 12 czerwca 2019 r. Maria Fajger, prezes ARiMR, odebrała z rąk Jacka Papińskiego, dyrektora Pionu Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A., Certyfikat poświadczenia zgodności z normą w zakresie bezpieczeństwa informacji – ISO/IEC 27001-2013.

– Z wielką radością chciałbym wręczyć Pani Prezes ten certyfikat. Gratuluję tym bardziej, że są to jedne z trudniejszych norm do spełnienia, w szczególności dla tak dużej instytucji – podkreślił Jacek Papiński. Maria Fajger, prezes ARiMR dziękowała za pracę osób, dzięki którym Agencja otrzymała certyfikat.

Spotkanie było wynikiem przeprowadzonego audytu. Przyznanie certyfikatu potwierdza stworzenie w ARiMR warunków ochrony informacji niezbędnych do zapewnienia ich dostępności, poufności i integralności.

Jak informuje jednostka przyznająca certyfikat – potwierdza on, że organizacja określiła wymagania bezpieczeństwa informacji, skutecznie wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia i świadomie zarządza bezpieczeństwem swoich zasobów informacyjnych.

Data wprowadzenia: 12.06.2019
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2019 16:29