Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych w ARiMR w terminie od 5 czerwca do 30 czerwca 2020 roku.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych w ARiMR w terminie od 5 czerwca do 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 36b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 553 z późn. zm.) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 18 455 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich są dostępne w zakładce „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”.

Data wprowadzenia: 10.07.2020
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 08:38